news2

news2

news2

  • กำหนดการจัดงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์ปี 61จัดงานวันที่ 21-30 มิ.ย.61
    7 มิ.ย.61 รับสมัครร้านค้าประเภท ของกิน,ของใช้,สัตว์เลี้ยง,สินค้าOTOP
    8 มิ.ย.61 รับสมัครร้านค้าประเภท ต้นไม้ สินค้าตลาดน้ำ-ของดีเด่นดัง
    **ดาวน์โหลดใบสมัครวันที่ 1 มิ.ย.61 ที่ เว็บไซต์ สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

news2

faqclick

ลิงค์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานอธิการบดีกองยานพาหนะศูนย์หนังสือ มก.
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม — KU Avenue — อาคารที่พักบุคลากรซอยพหลโยธิน45