กิจกรรมทำความสะอาดโรงอาหารกลาง

admin   มีนาคม 21, 2016   ปิดความเห็น บน กิจกรรมทำความสะอาดโรงอาหารกลาง

กิจกรรมทำความสะอาดโรงอาหารกลาง 1 และ 2 เป็นการที่คำนึงถึงการให้บริการจะทำอย่างไรให้ผู้มารับบริการมีแนวคิดทางบวกกับสถานที่…สำนักงานทรัพย์สินจึงได้มีการทำความสะอาดโดยการขัดพื้น ลงแว็ก ให้เงาอย่างต่อเนื่อง….เพื่อเป็นการลด ละ เลิก การสะสมของฝุ่นที่ก่อให้เกิดความสกปรก….

ด้วยความห่วงใยจากงานอาหาร

Thawatchai Kandee

ผู้จัดการโรงอาหารกลาง

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments