ร้านค้าโรงอาหารกลางมก. รับมอบป้ายรับรองร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ในมหาวิทยาลัย

admin   สิงหาคม 28, 2017   ปิดความเห็น บน ร้านค้าโรงอาหารกลางมก. รับมอบป้ายรับรองร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ในมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ร้านค้าโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานทรัพย์สิน ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายรับรองร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ในมหาวิทยาลัย (Q Restaurent University) จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานทรัพย์สิน อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

« 1 ของ 2 »

โดยมีร้านค้าได้รับการรับรอง จำนวน 11 ร้าน ซึ่งโครงการนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มกอช. เพื่อให้นิสิต และบุคคลภายในมหาวิทยาลัยได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเพื่อร่วมกันยกระดับ คุณภาพมาตรฐานร้านค้าเกษตรและอาหารของไทยอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่อาหาร ตามยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายอาหารปลอดภัยของรัฐบาล

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments