SDGs PMKU เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

admin   พฤศจิกายน 23, 2020   ปิดความเห็น บน SDGs PMKU เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)


เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย

เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments