ราคากลางของอาหารโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

admin   พฤศจิกายน 23, 2020   ปิดความเห็น บน ราคากลางของอาหารโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นลดความไม่มั่นคงทางอาหารแก่ประชาคมและชุมชนรอบข้าง

ในปัจจุบันราคาอาหารมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การเข้าถึงอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการและโภชนาการที่เพียงพอลดลง จึงได้กำหนดราคาอาหารกลางในการขายอาหารให้แก่นิสิตและชุมชนรอบข้างในราคาย่อมเยาได้เข้าถึงอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ มีความปลอดภัย ราคาไม่แพง ลดปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร โดยเริ่มกำหนดราคากลางของอาหารโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2555 กำหนดให้ร้านค้าประเภทข้าวราด / อาหารตัก มีราคาขายดังนี้

ในด้านร้านค้าประเภทอาหารตามสั่ง กำหนดราคาอยู่ที่ 30 – 45 บาท และร้านค้าประเภทน้ำตัก / ชง ราคาจำหน่ายเริ่มที่ 5 – 30 บาท ซึ่งการกำหนดราคาดังกล่าวยังมีผลการใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน (2563)  หากร้านค้ามีความประสงค์จะเพิ่มราคาขายอาหาร สามารถทำได้ดังนี้

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments