งานเทศกาลอาหาร (KU Food Festival)

admin   พฤศจิกายน 23, 2020   ปิดความเห็น บน งานเทศกาลอาหาร (KU Food Festival)

งานเทศกาลอาหาร KU Food Festival บริเวณโรงอาหารกลาง 1 (บาร์ใหม่)  มีนิสิต บุคลากร ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งร้านค้าจำหน่ายอาหารมีจำนวนจำกัด จึงเกิดโครงการเทศกาลอาหาร (KU Food Festival) ขึ้น โดยจัดครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563)  จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรสินค้า เกิดความหลากหลายทางอาหาร เข้าถึงอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการ ให้บริการทุกวันศุกร์ต้นเดือน และกลางเดือนเวลา 07.00 น. – 15.30 น. อีกทั้งร้านค้ามีการจัดตกแต่ง Theme ตามเทศกาลต่างๆให้มีความน่าสนใจเพิ่มยิ่งขึ้นด้วย

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments