โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ (KU Night Food)

admin   พฤศจิกายน 23, 2020   ปิดความเห็น บน โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ (KU Night Food)

KU Night Food ให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 23.00 น. จำนวน 2 จุด จุดแรกบริเวณลานเอนกประสงค์โรงอาหารกลาง 1 (บาร์ใหม่) และจุดสองบริเวณอาคาร KU Green (บาร์ใหม่กว่า) โดยเริ่มโครงการครั้งแรกในปีพ.ศ.2551 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน (พ.ศ.2563) เป็นระยะเวลา 12 ปี ให้บริการนิสิตที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักของมหาวิทยาลัย นิสิตที่เรียนในช่วงค่ำ และบุคลากรหลังเวลาราชการ เนื่องจากร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยมีค่อนข้างจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีการปิดบริการเร็ว นิสิตต้องออกไปใช้ซื้ออาหารนอกมหาวิทยาลัยอาจเกิดความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางโดยเฉพาะนิสิตหญิง อีกทั้งเกิดความไม่สะดวกกับนิสิตที่ไม่มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว จึงเกิดโครงการ KU Night Food ขึ้นให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงอาหาร

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments