ประกาศรายชื่อ โซน K บริษัทห้างร้าน

admin   มีนาคม 26, 2021   ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อ โซน K บริษัทห้างร้าน
โซน K

ขอให้ผู้ได้สิทธิ์ในโซนสินค้าจากบริษัท/ห้างร้าน ดำเนินการชาระเงินค่าพื้นที่ผ่านระบบ QR Code ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจักถือว่าท่านสละสิทธิ์ การเข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ ปี 2564

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments