เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและต่างประเทศ

admin   กันยายน 21, 2021   ปิดความเห็น บน เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและต่างประเทศ
  1. KU Milk ขาดทุนคือกำไรส่งต่อความห่วงใยด้วยการให้นมเกษตร
  2. ร้านอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารและการบริโภคภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. การสนับสนุนนมเกษตรในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด 19 เพื่อลดการขาดแคลนอาหาร ช่วยเหลือนิสิต บุคลากร มก. บุคลากรทางการแพทย์
  5. ธนาคารอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อนิสิต บุคลากร และประชาคมมก.
  6. โปรแกรมการจัดหาแหล่งอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ/ อาหารที่มีแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง : A body provide sustainable food choices for all on campus, including vegetarian and vegan food
  7. ร้านอาหารและบริการทางเลือก ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาคมมก.

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments