เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

admin   พฤศจิกายน 8, 2021   ปิดความเห็น บน เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
  1. ร้านอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารและการบริโภคภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ความมั่นคงทางอาหารของบุคลากร มก.
  4. การสนับสนุนนมเกษตรในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด 19 เพื่อลดการขาดแคลนอาหาร ช่วยเหลือนิสิต บุคลากร มก. บุคลากรทางการแพทย์
  5. สำนักงานทรัพย์สินร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รณรงค์ร่วมใจลดการใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดนัดสีเขียว KU Green Market Place มก.
  6. ธนาคารอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อนิสิต บุคลากร และประชาคมมก.
  7. ลดปริมาณขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยกับโครงการ Waste Management
  8. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดหาวัตถุดิบและแหล่งอาหารตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ตลาดนัดสีเขียว KU Green Market Place

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments