เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

admin   พฤศจิกายน 9, 2021   ปิดความเห็น บน เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารและการบริโภคภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. สำนักงานทรัพย์สินร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รณรงค์ร่วมใจลดการใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดนัดสีเขียว KU Green Market Place มก.
  3. ธนาคารอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อนิสิต บุคลากร และประชาคมมก.
  4. ลดปริมาณขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยกับโครงการ Waste Management
  5. โปรแกรมการจัดหาแหล่งอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ/ อาหารที่มีแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง : A body provide sustainable food choices for all on campus, including vegetarian and vegan food

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments