เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

admin   พฤศจิกายน 9, 2021   ปิดความเห็น บน เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารและการบริโภคภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ความมั่นคงทางอาหารของบุคลากร มก.
  3. สำนักงานทรัพย์สินร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รณรงค์ร่วมใจลดการใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดนัดสีเขียว KU Green Market Place มก.
  4. ลดปริมาณขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยกับโครงการ Waste Management

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments