โซน G : สินค้าเกษตรอุปโภค – บริโภค

admin   มกราคม 13, 2022   ปิดความเห็น บน โซน G : สินค้าเกษตรอุปโภค – บริโภค

กรุณาอ่านให้ครบถ้วน

ลูกค้ารายเก่า(ปี2564) ให้ดูประกาศผลในวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่เพจ PMKU

เพื่อมาจับฉลาก วันที่ 20 มกราคม 2565  เวลา 09.30 น. พร้อมชำระเงิน ไม่เกินเวลา 16.00 น.

ลูกค้ารายใหม่ ให้เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป


1.TOR โซน G(1)

 

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments