ความมั่นคงทางอาหารของบุคลากร มก.

admin   ตุลาคม 21, 2022   ปิดความเห็น บน ความมั่นคงทางอาหารของบุคลากร มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมสร้างแหล่งผลิตอาหารให้กับนิสิตและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โครงการแปลงผักสวนครัวที่อาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน 45 เป็นแหล่งหนึ่งที่มีผัก ผลไม้ หลากหลายชนิด แบ่งปันให้กับบุคลากรที่พักอาศัยกว่า 300 ครอบครัว นำไปบริโภคในช่วงที่เกิดการช่วงล็อคดาวน์ แปลงผักสวนครัว @ อาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน 45 (KU Living Place) อาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน 45  (KU Living Place) ได้ดำเนินการจัดพื้นที่สำหรับปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ณ บริเวณหลังอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 2 ให้แก่ผู้พักอาศัยได้นำผักปลอดสารพิษไปประกอบอาหาร ผลผลิตที่ปลูกได้ เช่น คะน้า ผักบุ้ง มะเขือยาว เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยปุ๋ยที่ใช้นั้นมาจากธรรมชาติ ด้วยกระบวนการเสวียนจากไม้ไผ่เพื่อเก็บเศษใบไม้ ใบหญ้า ให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติต่อไป พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ และปลูกผักสวนครัว เสริมสร้างความผูกพันธ์ระหว่างผู้พักอาศัยด้วยกัน

 

    

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments