ลดปริมาณขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยกับโครงการ Waste Management

admin   ตุลาคม 25, 2022   ปิดความเห็น บน ลดปริมาณขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยกับโครงการ Waste Management

จากนโยบายของภาครัฐมีการประกาศให้ งดแจกถุงพลาสติกในวันที่ 1 มกราคม 2563 หลังจากประเทศไทยมีขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยเป็นขยะจากพลาสติกมากถึง 12 ล้านตัน มาจากกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ส่งผลให้มีการปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำ ดิน รวมถึงอากาศได้ ด้วยนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัยจะจึงเกิดโครงการ Waste Management โดยมีเป้าหมายในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้ง นิสิต บุคลากร ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ให้สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี และตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดจากพลาสติก และขยะอื่นๆ จวบจนปัจจุบันพ.ศ.2565 โดยมีกรอบแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะพลาสติก 4 ประการ ดังนี้

 

โดยมีกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะดังนี้

  • ด้านผู้ประกอบการร้านค้า
  • ด้านผู้เข้าใช้บริการ

ผู้ประกอบการร้านค้ามีการปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบใบรายการจดเมนู จากเดิมเป็นกระดาษใช้แล้วทิ้ง เป็น กระดาษจดเมนูแบบเคลือบสามารถลบได้

โดยในปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ดังนี้

ในปีพ.ศ.2565 จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สิน โดยบุคลากรให้ความรู้ด้านการกำจัดขยะจากพลาสติกและการจัดส่งพลาสติกไปกำจัด ณ จุดรับกำจัดขยะจากพลาสติก ต่อยอดแนวคิดพร้อมปรับปรุงการจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพ ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565  พบว่านอกเหนือจากขยะที่เกิดจากพลาสติกแล้วนั้น ขยะกำพร้า (ขยะที่จำหน่ายไม่ได้ และไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้) เช่น ฟอลย์ทุกชนิด ซองขนม ชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย ซองกันชื้น ฯลฯ ถูกทิ้งไปอย่างไม่มีประโยชน์ สำนักงานทรัพย์สินร่วมมือกับบริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารจัดการของเสีย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและไม่เป็นอันตราย รับขยะกำพร้าไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF  ส่งเป็นพลังงานทดแทนถ่านหินในการผลิตปูนซีเมนต์ รับขยะกำพร้า ณ บริเวณโรงอาหารกลาง 2

 

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments