ร้านอาหารและบริการทางเลือก ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาคมมก.

admin   ตุลาคม 25, 2022   ปิดความเห็น บน ร้านอาหารและบริการทางเลือก ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาคมมก.

สำนักงานทรัพย์สิน มก. ดำเนินการจัดหาร้านค้าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และบริการต่างๆที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิต บุคลากร และประชาคม มก.

ระชาคมมก.ในการได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปราศจากสารพิษตกค้าง


 

 

 

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments