Food Truck

admin   พฤศจิกายน 23, 2020   ปิดความเห็น บน Food Truck

 


Food Truck จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2561 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน (พ.ศ.2563) ให้บริการอาหารในรูปแบบรถให้บริการเคลื่อนที่ แก่นิสิต บุคลากร ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริการช่วงเวลา 15.00 น.  – 21.00 น. ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี จัดสรรอาหารที่มีความหลากหลายเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้บริโภคนอกเหนือจาก KU Night Food ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีอาหารจำหน่ายมากมาย เช่น เคบับ ทากายากิ เนื้อย่าง ฯลฯ ให้บริการบริเวณลานจอดรถโรงอาหารกลาง 2 (บาร์ใหม่กว่า)

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments