เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

admin   พฤศจิกายน 23, 2020   ปิดความเห็น บน เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  1. มก. เน้นอาหารปลอดภัยด้วยวัตถุดิบคุณภาพผ่านโครงการ  Q Restaurant
  2. 11 ร้านค้าภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินได้รับการรับรองมาตรฐานร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
  3. ราคากลางของอาหารโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นลดความไม่มั่นคงทางอาหารแก่ประชาคมและชุมชนรอบข้าง
  4. KU Night Eat & Read
  5. ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  6. เทศกาลอาหารเจ
  7. งานเทศกาลอาหาร (KU Food Festival)
  8. โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ (KU Night Food)
  9. Food Truck

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments