เกษตรแบ่งปัน (KU Let’s Share)

admin   กันยายน 21, 2021   ปิดความเห็น บน เกษตรแบ่งปัน (KU Let’s Share)

เกษตรแบ่งปัน KU Let’s Share

เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จากนโยบายจากดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัธาสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านบัญชี “เกษตรแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือนิสิตกว่า 500 ชีวิตที่ต้องพักอาศัยอยู่ภายในหอพักมหาวิทยาลัย บุคลากรที่ยังคงเข้ามาปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารเข้าถึงแหล่งอาหารทางเลือกที่หลากหลายในราคาไม่แพง และมีความปลอดภัย โรงอาหารกลางจึงเป็นแหล่งศูนย์กลางทางด้านอาหารที่สำคัญ นอกจากนี้ร้านค้าเองก็สามารถจำหน่ายสินค้าได้สร้างรายได้ในการจุนเจือครอบครัวและลูกจ้างแม้ภาวะการณ์ของโรคระบาด โดยสำนักงานทรัพย์สินจัดสรรเงินสนับสนุนให้อยู่ในรูปของคูปองแทนเงินสดดังนี้

ต่อเนื่องไปสู่โครงการ “กินข้าวฟรีพี่ให้น้อง” ด้วยความห่วงใยจากคณาจารย์ นิสิต นิสิตศิษย์เก่าและบุคลากรต่อสภาพความเป็นอยู่ของนิสิตโดยเฉพาะจึงเกิดโครงการ KU Let’s Share ครั้งที่ 2 “กินข้าวฟรี พี่ให้น้อง” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563ในรูปแบบคูปองสีเหลือง โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มได้โดยตรงแก่ร้านค้าที่ต้องการสนับสนุนได้โดยตรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านค้าโรงอาหารกลางเข้าร่วมโครงการ KU Let’s Share จำนวน 47 ร้าน

 

 

นอกจากนี้ยังมีบริการเพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าและผู้รับบริการด้วย KU Delivery รับ – ส่ง อาหารและเครื่องดื่มโดยวินมอเตอร์ไซค์ ภายในมหาวิทยาลัยในช่วงที่ขาดรายได้ ให้พอมีรายได้ในการยังชีพ

 

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments