11 ร้านค้าภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินได้รับการรับรองมาตรฐานร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า

admin   พฤศจิกายน 23, 2020   ปิดความเห็น บน 11 ร้านค้าภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินได้รับการรับรองมาตรฐานร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า

ร้านค้าภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สิน ได้รับการรับรองมาตรฐานร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จำนวน 11 ร้าน เป็นร้านค้าโรงอาหารกลาง 1 (บาร์ใหม่) 9 ร้าน , ร้านค้าโรงอาหารกลาง 2 (บาร์ใหม่กว่า) 1 ร้าน, และ KU Avenue  1 ร้าน วัตถุดิบที่ร้านค้าโรงอาหารกลาง 1 และ 2 เลือกใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ไข่ไก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์จากซีพี  ส่วนร้าน KU Avenue (Butchery Max beef)  ใช้วัตถุดิบ เช่น เนื้อหมู จากเบทาโกร ซึ่งมีการจัดการระบบฟาร์มแบบปิด ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ สารเร่งเนื้อแดง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยระบบ  e – traceability และใช้เนื้อวัวจาก สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อที่เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเนื้อโคขุน ที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม ปลอดสารเร่งเนื้อแดง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการร้านอาหารอีกด้วย

โรงอาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 KU Avenue
1. ร้านเบอร์ 6 พริกหอม 1. ร้านเบอร์ 1 คุณลัดดา ข้าวเหนียวหมู 1. ร้าน Butchery Maxbeef
2. ร้านเบอร์ 8 EAT & ATE
3. ร้านเบอร์ 9 ราดหน้าชายโสด
4. ร้านเบอร์ 10 โหนกเฮง สเต๊ก แอนด์ สปาเก็ตตี้
5. ร้านเบอร์ 14 ข้าวแกงกะหรี

6. ร้านเบอร์ 16 นก อาหารตามสั่ง

7. ร้านเบอร์ 18 เทสตี้มิล ตามสั่งกระทะร้อน
8. ร้านเบอร์ 31 ก๋วยเตี๋ยวอมรรัตน์
9. ร้านเบอร์ 32 น้าฉิม

 

*โรงอาหารกลาง 1   ร้านเบอร์ 6 , 8 , 9 , 10 , 14 , 16 , 31 และ 32 ได้รับการรับรองมาตรฐานร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ช่วงปีพ.ศ. 2560 – 2563

ร้านเบอร์ 18 ได้รับการรับรองมาตรฐานร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ช่วงปีพ.ศ. 2562 – 2565

*โรงอาหารกลาง 2   ร้านเบอร์ 1 ได้รับการรับรองมาตรฐานร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ช่วงปีพ.ศ. 2560 – 2563

*KU Avenue        ร้าน Butchery Maxbeef ได้รับการรับรองมาตรฐานร้านค้าวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ช่วงปีพ.ศ. 2563 – 2566

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments