เทศกาลอาหารเจ

admin   พฤศจิกายน 23, 2020   ปิดความเห็น บน เทศกาลอาหารเจ

งานเทศกาลอาหารเจ เป็นประเพณีของชาวจีนในการสร้างกุศลประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมตลอด 9 – 10 วัน งดรับประทานเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุน การถือศีลดังกล่าวผลบุญจะส่งให้ตนและครอบครัวประสบความสุขและความเจริญ อายุยืนยาว ในปัจจุบันอาหารเจเป็นที่ยอมรับโดยแพร่หลาย ผู้คนหันมาบริโภคอาหารเจมากยิ่งขึ้น

งานบริหารจัดการ สำนักงานทรัพย์สินเล็งเห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของเทศกาลอาหารเจ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง กับเทศกาลอาหารเจ” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2559  จนปัจจุบัน ( พ.ศ.2563) จัดแหล่งอาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพแก่นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับประทานอาหารเจ ปราศจากเนื้อสัตว์และส่วนประกอบที่มาจากสัตว์ทุกประเภท งดการปรุงอาหารด้วยผักที่มีกลิ่นฉุน อาทิเช่น กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย เป็นต้น อีกทั้งได้ประโยชน์ด้านสุขภาพ สามารถปรับร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุล ขับสารพิษ ของเสียต่างๆออกจากร่างกาย ปรับระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหารให้มีเสถียรภาพ เกิดความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนได้รับปริมาณอาหารทีเพียงพอและมีคุณภาพ ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม มีสุขภาพที่ดี สามารถเข้าถึงอาหารได้ตรงกับความต้องการ รวมทั้งได้รับพลังใจจากการปฏิบัติตัวอยู่ในศีล ส่งผลให้จิตใจอิ่มเอิบ เบาสบาย

แสดงความคิดเห็นที่นี่

comments